W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Kontakt

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

zarządzenie nr: 112/2020

zarządzenie nr 112/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funduszu rozwoju nauki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz uchylenia innych aktów.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 110/2020

zarządzenie nr 110/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie czasowej organizacji pracy pracowników we wskazanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uczelni.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 104/2020

zarządzenie nr 104/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji konkursowej w zakresie rozstrzygnięcia konkursów „Plakat - Międzynarodowa PSW” i „Selfie - Międzynarodowa PSW” w projekcie pn.: „Międzynarodowa PSW” realizowanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach programu Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy nr PPI/WTP/2018/1/00035/U/001 z dnia 04.12.2018r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 103/2020

zarządzenie nr 103/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 102/2020

zarządzenie nr 102/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 101/2020

zarządzenie nr 101/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 6/2020

zarządzenie nr 6/2020

wydane przez Kanclerza

z dnia

w sprawie ustalenia cennika wynajmu pomieszczeń

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 99/2020

zarządzenie nr 99/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Uchylone

zarządzenie nr: 100A/2020

zarządzenie nr 100A/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 100/2020

zarządzenie nr 100/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 98/2020

zarządzenie nr 98/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie likwidacji Żłobka „ Zielony Słonik”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 97/2020

zarządzenie nr 97/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zasad zakwaterowania osób w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 96/2020

zarządzenie nr 96/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie wysokości opłat cudzoziemców za kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w języku angielskim w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu pt. „Kształcenie pielęgniarek w języku angielskim w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” w roku akademickim 2020/2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 95/2020

zarządzenie nr 95/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania pt. „Dostawa komputerów i sprzętu komputerowego zamawianego na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 94/2020

zarządzenie nr 94/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie powołania zespołu do prac związanych z opracowaniem i wykazaniem osiągnięć związanych z procesem ewaluacji jakości działalność naukowej tj. efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), oraz osiągnięć związanych z oceną wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III)

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 93/2020

zarządzenie nr 93/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Plakat - Międzynarodowa PSW” w projekcie pn.:„Międzynarodowa PSW” realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach programu Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy nr PPI/WTP/2018/1/00035/U/001 z dnia 04.12.2018r

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 92/2020

zarządzenie nr 92/2020

wydane przez Rektora

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Selfie - Międzynarodowa PSW” w projekcie pn.: „Międzynarodowa PSW” realizowany przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach programu Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy nr PPI/WTP/2018/1/00035/U/001 z dnia 04.12.2018r

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 91/2020

zarządzenie nr 91/2020

wydane przez rektora

z dnia

temat wprowadzenia Regulaminu realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych, szkoleniowych oraz dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, obowiązujący dla Projektu nr 2020-1-PL01-KA103-078635 przyznanego na rok akademicki 2020/2021, oraz Regulaminu realizacji wyjazdów w celach szkoleniowych pracowników administracyjnych, pracowników biblioteki oraz laborantów pracujących w centrach badawczych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, obowiązujący dla Projektu nr 2020-1-PL01-KA103-078635 przyznanego na rok akademicki 2020/2021.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 90/2020

zarządzenie nr 90/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od 10.07.2020 r. od godz. 00.01 do 13.07.2020 r. do godz. 23.59

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 89/2020

zarządzenie nr 89/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zmiany w zarządzeniu Rektora nr 56/2020 Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 18.05.2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 88/2020

zarządzenie nr 88/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie ogłoszenia terminarza roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 87/2020

zarządzenie nr 87/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Pracy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 86/2020

zarządzenie nr 86/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie wyznaczenia kierownika wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu „Akademia Miłośników Wiedzy” oraz wprowadzenia Regulaminu wyjazdu edukacyjnego w ramach projektu „Akademia Miłośników Wiedzy” organizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 85/2020

zarządzenie nr 85/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie obowiązkowego korzystania z komory dezynfekcji umieszczonej przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta oraz działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 84/2020

zarządzenie nr 84/2020

wydane przez rektora

z dnia

w sprawie zasad i wysokości wynagradzania zakładowych opiekunów praktyk

Status Obowiązujące