W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

Kontakt

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
woj. lubelskie, POLSKA

http://www.pswbp.pl/
e-mail: psw@pswbp.pl
tel. 83 344 99 00
fax. 83 344 99 50

NIP: 537-21-31-853
REGON: 030310705

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA (2016)

XML

Treść

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Działania realizowane w ramach projektu dotyczą kształtowania kompetencji i kwalifikacji studentów kierunku Informatyka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji może odbywać tylko i wyłącznie poprzez:
a) zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach
zespołów projektowych,
d) wizyty studyjne u pracodawców

Projekt musi obejmować nie mniej niż 3 z powyżej wskazanych elementów.

Zakres działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji spośród wskazanych poniżej
- zawodowych,
– komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
– w zakresie przedsiębiorczości,
– informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
– analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Planowany okres realizacji projektu to 2 lata.

PRZY WYBORZE PARTNERA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

WYMAGANIA WOBEC PARTNERA

1. Podmiot prowadzi działalność w obszarze zgodnym z zakresem kierunku kształcenia objętego projektem.
2. Jest zarejestrowany od co najmniej 12 miesięcy.
3. Ma siedzibę na terenie Polski.
4. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5. Partnerem projektu nie może być podmiot powiązany z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz, UE L187 z 26.06.2014, str.1)

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Uczelni w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 31.05.2016 r., do godziny 15.30 z dopiskiem
„Otwarty nabór na Partnera projektu - Informatyka”
na adres:

Kancelaria
Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
ul. Sidorska 95/97,
21-500 Biała Podlaska

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane